regnskab

Det danske momssystem er unikt

Danmark har formået at skabe et helt særligt samfund, som er blevet trygt, sikkert og retfærdigt. Det er hele fundamentet for vores samfund, at vi alle sammen bidrager til samfundets drift. Det gør vi blandt andet ved at betale skatter og afgifter.

Det system, som er blevet oparbejdet igennem generationer, er i sin grundtanke både retfærdigt og stabilt. Det er den tanke, som det danske velfærdssamfund er bygget op omkring.

Hvor retfærdigt er vores system?

Nogle mener nok, at det der med retfærdigheden kan diskuteres. Det kan det sagtens. Det er vigtigt at blive ved med at debattere tingene i forhold til, om systemet fungerer efter hensigten, eller om noget skal laves om på.

Nogle mennesker gør sig stor umage for at unddrage sig at bidrage med sin andel til vores fælles kasse. Det er kun beklageligt – og egentlig også ret sørgeligt. Men heldigvis er det sådan, at langt de fleste mennesker i dette land kan se idéen med at betale skatter og afgifter. Man kan jo altid godt bruge flere penge, men staten skal nu engang have sin del af kagen.

Grundlæggende så fungerer systemet sådan, at hvert menneske bidrager med en vis procentdel af sin indtægt til den fælles kasse. Det er meget fair, da de, der tjener mest, også kommer til at lægge mest i denne kasse. Omvendt så bidrager de med en beskeden indtægt kun med en mindre sum penge. Det er en god og meget social ordning.

Hvad er der skatter og afgifter på?

Der er lagt skat og afgift på stort set alt, hvad det kan lægges på. For det første så betaler alle voksne omtrent det halve af deres indkomst til den fælles kasse. Desuden er der lagt moms på alt, hvad vi køber. Det er også en afgift til staten. Så er der meget store afgifter på handel med for eksempel biler, og der er miljøafgifter på energi. De varer, som går ind under luksusvarer, er der også ekstra afgifter på. Det kan for eksempel være på alkohol, tobak, slik, sodavand, benzin, parfume og så videre.

Der er mange tanker bag udvælgelsen af, hvilke luksusvarer der er ekstra afgifter på, men i bund og grund vil det igen være dem, der har bedst råd til denne form for varer, der kommer til at lægge mest i statskassen.

Hvad er moms?

Moms er en forkortelse af det ikke så mundrette ord, meromkostningsafgift, og det er en såkaldt indirekte skat, som lægges på alle varer og ydelser, som man køber eller sælger. I Danmark er denne meromkostning på 25 %.

Når det kaldes en indirekte skat, så er det fordi, det er en skat, som du ikke indbetaler separat, men som bliver lagt på alle de varer eller ydelser, som du køber. Du er nødt til at betale denne moms, men hvor stort et beløb, du videresender til staten via dit køb, afhænger af, hvor meget du handler for.

Som forbruger lægger du nok ikke så meget mærke til, at du betaler moms, når du er ude at handle. I alle detailhandler er alle varer prismærket med priser, der er inkl. moms. Der er også lagt moms på serviceydelser og på håndværkerregninger. På den måde vil staten kunne opretholde den høje standard, som vi har i dette land, fordi der kommer mange penge i statskassen hver dag.

Læs mere på momsafregning.dk

Moms for erhvervsdrivende

En del af vores momssystem går ud på, at du som erhvervsdrivende ikke skal betale for moms på de varer, som du køber hjem til din butik for at sælge dem videre. Når varen så bliver købt af en kunde, så betaler kunden moms af købet. På den måde får staten sin moms alligevel.

Det er også muligt for den erhvervsdrivende at trække moms fra på øvrige udgifter. Det kan være udgifter, som er til virksomhedens daglige drift, som husleje, el, papir, it-udstyr, rengøring og så videre.

For hver måned skal en virksomhed lave en opgørelse over, hvor meget moms, der er gået ind i kassen, og hvor meget moms der er gået ud af kassen. Det skal virksomheden så indrapportere til SKAT enten hvert halve eller hvert hele år. Den opgørelse kan vise, om du skal have momspenge tilbage, eller om du skal indbetale nogle momspenge til SKAT.

Skatter og afgifter er til gavn for os alle sammen

Man kan med rette sige, at det er dyrt at leve i Danmark. Det er det blandt andet, fordi vi har ret høje lønninger, og fordi vi har valgt, at der skal være et ret højt skatteniveau – både på den direkte indkomstskat og den indirekte moms. Der er også andre områder, der er underlagt et skattebidrag, men indkomstskat og moms vedrører os alle sammen.

Nogle mennesker beklager sig højlydt over det høje skattetryk. Men da skatteprocenten er den samme for de fleste, så vil vi bidrage procentmæssigt med den samme andel. Det er meget retfærdigt tænkt.

Til gengæld har vi i vores velfærdssamfund nogle helt unikke gratis goder, som man ikke har ret mange andre steder i verden. Vi har gratis skolegang og uddannelse, vi har gratis lægehjælp og sygehusophold, vi har gratis motorveje og så videre. Det hører med til det samlede billede af vores samfund.

Desuden bliver mange offentligt ansatte aflønnet af staten, og de svageste i vores samfund bliver der også taget hånd om.

Betal din skat og din moms med glæde

Det er måske lige at stramme den, hvis du skulle juble, hver gang du betaler skat eller moms. Men alligevel. Tænk på, hvor meget både du og alle andre i dette land får for de penge. Det er ikke småting.

Vi har et meget velfungerende samfund, som mange ude i verden beundrer. Det skal vi værne om. Det gør vi blandt andet via skatter og afgifter.

Offentlige lønninger, kirker, offentlige bygninger, veje og anlæg, socialhjælp, skove, strande og så videre og så videre. Alt det bliver holdt i gang med midler fra statskassen. Det er ikke gratis at holde et velfærdssamfund kørende. Det skal vi alle sammen bidrag til efter evne.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk